Voorwaarden Otterloop

Algemene voorwaarden

Alle lopers en wandelaars doen mee op eigen risico. De organisatie van de Otterrecreatieloop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, ongevallen en/of schade aan eigendommen.

De verdere voorwaarden zijn:

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in print, foto, film en video) in relatie tot de Otterloop zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.

* Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen.

* Meefietsen van begeleiders is toegestaan, mist er geen hinder en of voordeel is.

* Startnummers zijn niet overdraagbaar of in overleg met de organisatie

* Eenmaal gekochte startnummers kunnen NIET worden teruggenomen.

* Het is niet toegestaan startnummers om te vouwen of te knippen, waardoor sponsoruitingen niet meer zichtbaar zijn.

* Door uw inschrijving, machtigt u de organisatie om éénmalig het totaalbedrag van uw rekening af te schrijven.

Privacy statement

Persoonsgegevens worden voor intern gebruik opgenomen in een zogenaamd ‘running bestand’.

Organisatie Otterloop