Nieuws

Ook in dit jaar gaan wij voortvarend verder met heel Nederland weer otter vriendelijk te maken. Uw hulp is daarbij voor ons onmisbaar.

Wij hebben de volgende belangrijke mededelingen voor u:

1. Incasso 2017

In week 1 hebben wij de incasso voor uw donatie over 2017 ingediend bij de ING bank. In de week van de 10e januari zal uw donatie van uw rekening afgeschreven worden. Indien dit niet goed gegaan is of als u een nieuw bankrekening nummer heeft gekregen, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@otter.to. Wij verzoeken u er rekening mee te willen houden dat de incasso van uw donatie plaatsvindt op ons ING IBAN nummer: NL52 INGB 0007 5892 37 t.n.v. Stichting Vrienden van de Otter te Leeuwarden. Dank voor uw donatie!

2. Jubileum Otterbode online !!

Vanwege het jubileum jaar 2016 is onze laatste jubileum uitgave van de Otterbode nu voor iedereen te lezen via de volgende link: Lees de jubileum Otterbode!

Wij stellen uw ondersteuning bijzonder op prijs. Met uw donaties kunnen wij er voor zorgen dat heel Nederland weer een Otterland wordt!