Teken voor otter tunnels bij Nieuwkoop

24-6-2016

Nieuwkoop - Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten is geschokt, verbolgen en teleurgesteld, omdat de Provincie Zuid-Holland geen ottertunnels aan de Uitweg bij de Nieuwkoopse Plassen gaat plaatsen. Dit tegen alle eerder gemaakte afspraken in. “De otterrasters die we gefinancierd hebben met donaties van omwonenden en natuurliefhebbers staan er al.” Teken de petitie en laat de verantwoordelijke Gedeputeerde weten dat belofte schuld maakt! Onder de petitie, de brief, die Addy de Jongh stuurde naar de verantwoordelijke Gedeputeerde.


Aan mr. H. Weber,
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
voor Natuur en Recreatie

Geachte heer Weber,

Met grote teleurstelling vernam ik in een krantenartikel dat de Provincie Zuid-Holland heeft besloten geen subsidie te willen verlenen voor de aanleg van otter tunnels onder de Uitweg bij de Nieuwkoops Plassen.

Deze beslissing heeft inmiddels geleid tot ongeloof en groot onbegrip bij natuurbeschermers en burgers in binnen- en buitenland. Door middel van deze petitie en dit schrijven hopen wij uw Provincie op andere gedachten te brengen.

Zoals u weet hebben otters zich enkele jaren geleden gevestigd in de Nieuwkoops Plassen en zich daar zelfs een paar keer voortgeplant. Deze feiten zijn het grootste compliment dat uw Provincie zich maar kan wensen voor haar natuurbeleid. Otters kunnen alleen maar goed gedijen in natuurgebieden met een hoge kwaliteit van natuurwaarden. Daarnaast begint het gebied zo langzamerhand een belangrijk kerngebied te worden voor otters in Nederland, hetgeen eveneens van nationaal en zelfs internationaal belang is.

Het is duidelijk geworden dat het voorkomen van de otter in het gebied onder de lokale bevolking als erg belangrijk gezien wordt. Men is er trots op. De otter werd zelfs gebruikt in de lokale verkiezingsstrijd en beroepsvissers pasten uit eigen initiatief hun fuiken aan om otters niet te laten verdrinken.

Geen vervolg geven aan een definitieve oplossing voor de verkeersgevaarlijke situatie voor otters zal onherroepelijk gaan leiden tot een lokaal uitsterven en betekent daarmee een aderlating voor de biodiversiteit, die uw Provincie zo hoog in het vaandel heeft staan.

Tevens verplichten de EU habitatrichtlijnen het nemen van dergelijke maatregelen voor deze beschermde diersoort. In 2 gerechtelijke procedures tegen de Staat der Nederlanden werden wij hierover herhaald in het gelijk gesteld.

Ik spreek hierbij de hoop uit dat het Provinciaal Bestuur van de Provincie Zuid-Holland de huidige beslissing zal herzien en dat ik over niet al te lange tijd aanwezig zal mogen zijn bij de feestelijke opening van deze zeer noodzakelijke otter tunnels.

Met vriendelijke groet,

drs ing. A.W.J.J. de Jongh,
directeur Stichting Otterstation Nederland,
Nederlands vertegenwoordiger IUCN/SSC Otter Specialist Group

Ander nieuws