Communicatie

Dat otters niet helemaal alleen leven blijkt ook uit de onderlinge communicatie. Otters doen dat door middel van zogenaamde geurvlaggen die ze achterlaten op hun uitwerpselen, de spraints. Elke otter geeft zo z'n eigen karakteristieke geur af en brengt daarmee boodschappen over aan soortgenoten. Deze geurvlaggen deponeren ze bij voorkeur op plaatsen waar de trefkans met soortgenoten het grootst is. Het is echter niet duidelijk welke boodschappen ze precies overbrengen. Een mogelijk antwoord is dat ze daarmee de grens van hun leefgebied afbakenen, zoals uit vondsten van spraints is gebleken. Het is daarnaast ook denkbaar dat via spraints sexuele informatie wordt overgedragen, omdat in resten van uitwerpselen overblijfselen van geslachtshormonen kunnen worden aangetroffen. Bovendien is het mogelijk dat otters spraints deponeren op plaatsen waar veel voedsel te vinden is en om op die manier de concurrentie te waarschuwen van de visplaats weg te blijven.