Melding gevonden otter weesje

Met de groeiende otter populatie in Nederland komt het steeds vaker voor dat er jonge verweesde ottertjes gevonden worden. Als u een klein ottertje ziet of hoort, dat continue aan het fluiten is, dan zou er sprake kunnen zijn van een verweesde otter baby. Het is dan zaak zo spoedig mogelijk een van de volgende nummers te bellen:

 

06 16 608 604 of 058 2130185

b.g.g.: 06 30933216 of 0561 451706


 U kunt ook een e-mail sturen naar w.stroomberg@otter.to of rietnymf@rottigemeente.com.

Otter weesjes redden het niet alleen in de natuur. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk opgevangen worden. Als u een van deze nummers belt, zal er zo snel mogelijk hulp geboden worden. Er zal natuurlijk eerst goed gekeken worden of er sprake is van een verweesde otter.

Er zijn drie redenen waarom otters als weesjes gevonden worden:

1. De moeder is overreden, verdronken in een fuik of op een andere manier dood gegaan;

2. Het jonge ottertje is verstoten, omdat moeder otter er niet meer voor kan zorgen;

3. Door recreatie vaart of andere verstoring zijn moeder otter en het jonge ottertje van elkaar gescheiden geraakt.

Samen met Life & Nature centrum De RietNymf hebben we de Stichting Otteropvang de RietNymf opgericht. De opvang wordt in september 2015 officieel in gebruik genomen.