U heeft niet de beschikking over een recente Flash-player. Deze kunt u gratis downloaden op Macromedia.com.

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van de Otter (SVO). De SVO zet zich in voor de verbetering van het leefmilieu van de otter en de bescherming van otters en andere bedreigde zoetwaterbewoners over de gehele wereld. De SVO werkt hiervoor nauw samen met de Stichting Otterstation Nederland (SON), die zich al sinds 1985 bezig houdt met de uitvoering van allerhande werkzaamheden ter bescherming van de otter en zijn habitat. De SVO zorgt er vooral voor dat al deze werkzaamheden bekostigd kunnen worden. De SVO werft hiervoor fondsen bij bedrijven en particulieren. Het werk beperkt zich echter niet tot de otter. Ook wordt veel aandacht besteed aan het behoud en herstel van het zoetwatermilieu in het algemeen en andere planten en dieren die daarin voorkomen. Vaak wordt er samengewerkt met andere soortbeschermende organisaties om het doel te kunnen bereiken. Die samenwerking beperkt zich niet tot Nederland. In geheel Europa en ook andere werelddelen wordt gewerkt aan onze doelstelling.

Bent u nog geen donateur en spreekt onze boodschap u aan?

Wordt dan gelijk Vriend(in) van de Otter!

U kunt ook uw eigen Otter Actie Pagina aanmaken voor een sponsor loop, zwem estafette of andere actie ten bate van de otter via

IK HELP MEE!!

Laatste nieuws

Geen paling is te groot voor een otter

2-2-2016

Paling is het lievelingskostje van otters. Dat is goed te zien op de volgende video van een otter in het Noorse Trondheim. Lees verder...

HELP DE OTTER MEER TUNNELS DOOR !

30-11-2015

Maar liefst 30 % van alle otters in Nederland wordt dood gereden in het verkeer. Daardoor zou de otter opnieuw in ons land kunnen verdwijnen. De oplossing is simpel: meer otter tunnels onder wegen aanleggen. U kunt helpen! Hoe? Lees verder...

Otter in College Tour

20-10-2015

In Blijdorp werd een serie colleges gegeven door interne en externe experts over bijzondere dieren en activiteiten, die met de natuur te maken hebben. Deze serie lezingen met beeld en geluid wordt de Blijdorp College Tour genoemd. Zaterdag 14 november gaf Addy de Jongh een college over de Otter. Klik "Lees verder" om een video samenvatting te zien. Lees verder...

Huldebetoon aan otter man Addy de Jongh in Algemeen Dagblad

30-5-2015

Dit jaar bestaat de Stichting Otterstation Nederland (SON) 30 jaar! Addy de Jongh is directeur van de SON en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Otter. Door samenwerking met vele mensen en partijen, maar soms ook door heftige kritieken en rechtszaken, heeft Addy de Jongh veel voor de otter in Nederland en buitenland betekend. Dat is nu nog steeds het geval. Hij heeft de otter tot export product weten te maken. Dat heeft het Algemeen Dagblad onlangs goed weten te verwoorden in het volgende kranten artikel: Lees verder...

Goede tijden, slechte tijden

23-2-2015

Er is de afgelopen tijd veel slechts gebeurd binnen de Nederlandse otter populatie, maar ook veel goeds. Slecht was dat er vorig jaar veel otters sneuvelden op de weg, maar liefst 41. Dat zijn er veel te veel. Daaronder waren ook 3 melkgevende vrouwtjes. Door geweldig team- en zoekwerk van SBB en Natuurmonumenten boswachters, muskusratten bestrijders, medewerkers van Stichting Otteropvang “de Rietnymf”, van de Stichting Vrienden van de Otter, de Stichting Otterstation Nederland en vele vrijwilligers uit de omgeving, konden van het eerste en laatste vrouwtje de otter jongen gevonden en gered worden. Ze zijn liefdevol opgevangen in de Fugelhelling bij Drachten, waar zij groeien als kool. Lees verder...